Početna
 

Poziv za 114. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 4. veljače 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 114. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 5. veljače 2020.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-2/21, na zahtjev obveznice MARIJE VUČKOVIĆ, ministrice poljoprivrede,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-9/21, na zahtjev obveznice GORDANE ODOR, predsjednice Uprave trgovačkog društva Borovo d.d.,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-12/21, na zahtjev obveznika TOMISLAVA MAĐARIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-13/21, na zahtjev obveznika MARIA ŠVEGOVIĆA, općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec.

 

                                                                                                                                                                ZAMJENIK PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                             Davorin Ivanjek, dipl. iur.

Dokument/i: