Početna
 

Poziv za 114. sjednicu Povjerenstva

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 114. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 15. listopada 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-90/15, dužnosnik DRAGUTIN GLAVINA, zastupnik u Hrvatskom saboru,

  2. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-59/15, dužnosnik BRANISLAV PETKOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Lovran,

  3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-46/14, dužnosnik NEDILJKO DUJIĆ, gradonačelnik Grada Skradina,

  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-170/15, dužnosnik DENEŠ ŠOJA, općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi,

  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-205/15, dužnosnik IVAN KNEZ, gradonačelnik Grada Biograd na Moru i MARIJAN STOPFER, zamjenik gradonačelnika Grada Biograd na Moru,

  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-281/15, dužnosnik ENIO JUGOVAC, općinski načelnik Općine Kaštelir-Labinci,

  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-42/15, dužnosnica MILICA LUKAČINEC, zamjenica općinskog načelnika Općine Peteranec,

  8. Davanje mišljenja u predmetu M-106/15,na zahtjev dužnosnice MARICE JANČIĆ, općinske načelnice Općine Marija Gorica.                                                                                    

                                                                                

                                                                                                     PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                        Dalija Orešković, dipl. iur.