Početna
 

Poziv za 113. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 27. siječnja 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 113. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 29. siječnja 2021.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-293/19, dužnosnik RIKARDO NOVAK, gradonačelnik Grada Hvara,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-108/20, dužnosnica LJUBICA LUKAČIĆ, zastupnica u Hrvatskom saboru, dužnosnik VILI BEROŠ, ministar zdravstva, i dužnosnik MILAN KUJUNDŽIĆ, ministar zdravstva do 28. siječnja 2020.g. i zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-72/20, dužnosnik BRANKO GRČIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-104/19, dužnosnik STJEPAN KOVAČ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Čakovca,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-41/19, dužnosnica NIKOLINA BRNJAC, ministrica turizma i sporta,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-165/19, dužnosnik DINKO ČUTURA, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-235/19, dužnosnik MILAN KUJUNDŽIĆ, ministar zdravstva do 28. siječnja 2020.g. i zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-225/19, dužnosnik VILI BASSANESE, gradonačelnik Grada Umaga,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-247/19, dužnosnik IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-6/21 na zahtjev dužnosnika MIRKA MARTINOVIĆA, zamjenik župana Karlovačke županije,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-7/21 na zahtjev dužnosnika TOMISLAVA PETRICA, ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata  Europske unije,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-8/21 na zahtjev dužnosnika IGORA KOVAČEVA, zamjenika općinskog načelnika Općine Vladislavci,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-10/21 na zahtjev dužnosnika MARIA BRATULIĆA, općinskog načelnika Općine Sveti Petar u Šumi,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-11/21 na zahtjev dužnosnice VALENTINE POSTRUŽIN, zamjenice općinskog načelnika Općine Luka,
 15. Davanje očitovanja u predmetu P-16/21 na zahtjev DINA GELEMANOVIĆA.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.