Početna
 

Poziv za 112.sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 112. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u četvrtak, 24. rujna 2015.g. u 10,00 sati

 u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

 DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-52/15, dužnosnik DENEŠ ŠOJA, općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi,

 2. u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu P-1/14, dužnosnica MARICA JANČIĆ, općinska načelnica Općine Marija Gorica,

 3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-114/14, dužnosnik KREŠIMIR MAJSTOROVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Cerna,

 4. Donošenje odluke u predmetu P-254/15, dužnosnik DOMAGOJ ŠIMUNOVIĆ, zamjenik ravnateljice SAFU-a,

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-271/15, dužnosnik ŽELJKO FUNTEK, općinski načelnik Općine Brckovljani,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-16/15, dužnosnik DAVOR HUŠKA, gradonačelnik Grada Pakraca,

 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-157/15, dužnosnik FRANO MATUŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-270/15, dužnosnik VEDRAN DEVČIĆ, predsjednik Uprave Luka Rijeka d.d.,

 9. Davanje mišljenja u predmetu M-99/15,na zahtjev dužnosnika VEDRANA DEVČIĆA, predsjednika Uprave Luka Rijeka d.d.,

 10. Davanje mišljenja u predmetu M-103/15,na zahtjev dužnosnika JOSIPA MILIČKOG, općinskog načelnika Općine Marija Bistrica,

 11. Davanje mišljenja u predmetu M-104/15,na zahtjev MILICE BIJELIĆ, privremene ravnateljice Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

                                                                                     

 

                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                         Dalija Orešković, dipl. iur.