Početna
 

Poziv za 111. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 13. siječnja 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 111. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 15. siječnja 2021.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-64/19, dužnosnik MARKO ĆOSIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d.,
 2. u 12.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-191/20, dužnosnica LJILJANA BLAŽEVIĆ, predsjednica Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara,
 3. u 12.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-148/19, dužnosnik GORAN MARIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-174/20, dužnosnik MARKO PAVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-241/19, dužnosnik JOSIP ĐAKIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i dužnosnik TOMISLAV TOLUŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-430/18, dužnosnik BORIS VUJČIĆ, guverner Hrvatske narodne banke,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-210/19, dužnosnik ALEN LEVERIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-259/18, dužnosnik ANTE VRANJEŠ, član Uprave Jadrolinije do 4. prosinca 2018.g.,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-175/20, dužnosnik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-278/20, dužnosnik ANTE DABO , gradonačelnik Grada Novalje,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-195/19, dužnosnik IVICA RADIĆ, općinski načelnik Općine Okrug,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-220/19, dužnosnik ANTE MARTINAC, općinski načelnik Općine Sukošan,
 13. Donošenje odluke u predmetu M-125/20, na zahtjev dužnosnika IVE DUJMIĆA, gradonačelnika Grada Opatije,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-1/21 na zahtjev dužnosnika NINA RASPUDIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 15. Davanje očitovanja u predmetu P-1/21 na zahtjev NATAŠE MUNITIĆ.

 

 

    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.