Početna
 

Poziv za 110. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 9. rujna 2015.g. 

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 110. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 9. rujna 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke u predmetu P-192/15, dužnosnik  BORIS LALOVAC, ministar financija,

  2. Donošenje odluke u predmetu P-254/15, dužnosnik DOMAGOJ ŠIMUNOVIĆ, zamjenik ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU,

  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-183/15, dužnosnik ŽELJKO GRGAČIĆ, općinski načelnik Općine Pitomača,

  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-229/15, dužnosnik IVAN VRKIĆ, gradonačelnik Grada Osijeka,

  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-4/15, dužnosnik JOSIP MIŠKOVIĆ, gradonačelnik Grada Popovače,

  6. Davanje mišljenja u predmetu M-101/15,na zahtjev dužnosnika MARKA BIKIĆA , općinskog načelnika Općine Štitar.

                                                                                    

                                                                                      PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                          Dalija Orešković, dipl. iur.