Početna
 

Poziv za 108. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 27. kolovoza 2015.g. 

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 108. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 28. kolovoza 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-309/13,  dužnosnik IVICA TURIĆ, općinski načelnik Općine Perušić,

 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-130/15, dužnosnik IVAN KNEZ, gradonačelnik grada Biograda na Moru,

 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-123/14, dužnosnik  VEDRAN BABIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i zamjenik gradonačelnika Grada Daruvara u mandatu 2009.-2013.g.,

 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-258 /15, dužnosnik IVAN MARIJANČEVIĆ, općinski načelnik Općine Selce,

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-247/15, dužnosnica TANJA ŠIMUNOVIĆ, članica uprave HPB d.d. u razdoblju 2011.-2014. ,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-248/15, dužnosnica BOŽENKA MOSTARČIĆ, članica uprave HPB d.d. u razdoblju 2011.-2014. ,

 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-257/15, dužnosnica ROŽIKA GUŽVANJ, članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-256/15, dužnosnik BOŽO PETROV, gradonačelnik Grada Metkovića,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-255/15, dužnosnik STJEPAN KOS, zamjenik gradonačelnika Grada Velike Gorice,

 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-3/14, dužnosnik DAMIR BELOŠEVIĆ, općinski načelnik Općine Đurmanec,

 11. Davanje mišljenja u predmetu M-91/15, na zahtjev dužnosnika MILJENKA BURE, zamjenika ministra zdravlja.

  

                                                                                    

                                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                         Dalija Orešković, dipl. iur.