Početna
 

Poziv za 103. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 2. srpnja 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 103. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 3. srpnja 2015.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-81/15, na zahtjev Vinka Zulima, općinskog načelnika Općine Seget,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-82/15, na zahtjev Zdenke Pogarčić, ravnateljice Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske,

  3. Davanje mišljenja u predmetu M-83/15, na zahtjev Brune Hranića, općinskog načelnika Općine Vidovec,

  4. Davanje mišljenja u predmetu M-69/15, na zahtjev Ivana Penave, gradonačelnika Grada Vukovara,

  5. Davanje mišljenja u predmetu M-80/15, na zahtjev Vladimira Kurečića, zamjenika općinskog načelnika Općine Petrijanec.

 

                                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                       Dalija Orešković, dipl.iur.