Početna
 

Najava 53. sjednice Povjerenstva

KLASA: 035-07/24-01/19

URBROJ: 711-02-01/01-2024-1

Zagreb, 5. lipnja 2024.

 

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21. i 36/24.), sazivam 53. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u petak, 14. lipnja 2024., u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-359/19, obveznik IVICA KOVAČEVIĆ, općinski načelnik Općine Jakšić,
 2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-463/23, obveznica VLATKA MIHOCI, direktorica trgovačkog društva Rukometni klub Podravka sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti,
 3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-473/23, obveznik DEJAN NEFF,  ravnatelj Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira,   
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-483/23, obveznik IVAN PERHOČ, direktor trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM d.o.o.,
 5. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-488/23, obveznik VJERAN PIRŠIĆ, direktor trgovačkog društva OTOK KRK ENERGIJA d.o.o.,
 6. u 10.55 sati – Donošenje odluke u predmetu P-493/23, obveznik DINKO PUŠKARIĆ, direktor trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slunj,
 7. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-528/23, obveznik ROBERT ŠPLAJT, općinski načelnik Općine Kumrovec
 8. u 11.05 sati – Donošenje odluke u predmetu KLASA: UP/I-034-02/24-01/29, obveznica IVANA MAĐOR, članica Uprave trgovačkog društva Odvodnja Slivno d.o.o. te članica Uprave trgovačkog društva Komunalac Slivno d.o.o.,
 9. u 11.10 sati – Donošenje odluke u predmetu KLASA: UP/I-034-09/24-01/2, obveznik TONI JURANIĆ, općinski načelnik Općine Baška Voda,  
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-108/21, obveznik MARKO FERENAC, općinski načelnik Općine Vižinada, te obveznica NEDA ŠAINČIĆ PILATO, zamjenica općinskog načelnika Općine Vižinada,
 11. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/77, na zahtjev obveznika IVANA MADUNIĆA, ravnatelja Agencije za osiguranje radnih tražbina,
 12. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/78, na zahtjev obveznika IVICE BAKSE, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 13. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/79, na zahtjev obveznice HELGE MOŽE, upraviteljice Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,
 14. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/80, na zahtjev obveznika TONČIJA RESTOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
 15. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/81, na zahtjev obveznika DEANA MOČINIĆA, općinskog načelnika Općine Pićan,
 16. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/82, na zahtjev obveznika MARINA KAPOVIĆA, direktora trgovačkog društva Vodovod Opuzen d.o.o.,
 17. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/83, na zahtjev obveznice ANTONIJE RADIĆ BRKAN, zamjenica gradonačelnika Grada Makarske,
 18. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/84, na zahtjev obveznice ŽELJKE JOSIĆ, državne tajnice u Ministarstvu demografije i useljeništva,
 19. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/85, na zahtjev obveznika IGORA VRGE, ravnatelja Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, Sisak,
 20. Davanje mišljenja u predmetu KLASA: 034-05/24-01/86, na zahtjev obveznika ANTE BILIĆA, gradonačelnika Grada Trogira, 
 21. Davanje očitovanja u predmetu KLASA: 034-06/24-01/32, na zahtjev Redakcije 034 portala,
 22. Davanje očitovanja u predmetu KLASA: 034-06/24-01/33, na zahtjev Ivane Basarac iz Upravnog odjela župana Karlovačke županije.
 23. Izvještavanje o predmetima u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 41. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:
 • P-13/22, IVICA POLJIČAK, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija.

 

                                                                                        PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                        Aleksandra Jozić-Ileković, dipl. iur

Dokument/i: