Početna
 

Najava 33. sjednice Povjerenstva

 

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 33. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u petak, 8. prosinca 2023.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-228/20, obveznik IVAN ŽERAVICA, zamjenik općinskog načelnika Općine Čepin,
 2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-336/21, obveznik NIKOLA MILINA, glavni ravnatelj policije,
 3. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-297/22, obveznik MARKO PALIAGA, gradonačelnik Grada Rovinja,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-324/22, obveznik MILAN LAKOVIĆ, direktor trgovačkog društva ODVODNJA POREČ d.o.o.,
 5. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-442/22, obveznik TOMISLAV BULIĆ, gradonačelnik Grada Benkovca,
 6. u 10.55 sati – Donošenje odluke u predmetu P-159/23, obveznik DANKO PETRIN, vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu do 30. siječnja 2022.g.,  
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-206/23, na zahtjev obveznice KATARINE MARČIĆ, općinske načelnice Općine Bol,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-208/23, na zahtjev obveznice SANDRE KRTALIĆ, predsjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-211/23, na zahtjev obveznice IVANE MEHLE, zamjenice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-213/23, na zahtjev obveznice KRISTINE KUBIŠTA, zamjenice općinskog načelnika       Općine Dežanovac,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-214/23, na zahtjev obveznika ZLATKA ŠIRCA, zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-321/23, na zahtjev Marine Petrc Tomić, više stručne suradnice za financijsko-računovodstvene poslove Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije,
 13. Davanje očitovanja u predmetu P-440/23, na zahtjev Dunje Kos Pleteš, v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije,
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-442/23, na zahtjev Suzane Racan Stern,
 15. Izvještavanje o predmetima u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 41. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:
 • Pp-195/23 obveznik MARIJAN ŠKVARIĆ,  gradonačelnik Grada Lepoglave,
 • Pp-136/23 obveznik MARIO RAJN, gradonačelnik Grada Križevaca.

 

                                                                                            PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                           Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.

Dokument/i: