Početna
 

Najava 203. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 203. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 6. veljače 2023.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-16/23, na zahtjev obveznika MARIA MAJHENA, direktora trgovačkog društva Poduzetnički centar Zagrebačke županije d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-20/23, na zahtjev obveznice DIJANE NOVAK, općinske načelnice Općine Orehovica, 
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-21/23, na zahtjev obveznika ROBERTA RACA, člana uprave – direktora trgovačkog društva Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-26/23, na zahtjev obveznice ANAMARIE ŠKOPAC PAMIĆ, vršiteljica dužnosti ravnatelja Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europe,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-27/23, na zahtjev obveznika DRAGANA ŠOKČEVIĆA, člana Uprave – direktora trgovačkog društva GUNJANSKA ČISTOĆA d.o.o. i član Uprave – direktor trgovačkog društva Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o.,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-28/23, na zahtjev obveznika HRVOJA DRINOVCA, općinskog načelnika Općine Nuštar,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-32/23, na zahtjev obveznika MATIJE LADIĆA, općinskog načelnika Općine Pribislavec, 
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-34/23, na zahtjev obveznika MARIA KRUŽIĆA, ravnatelja Županijske lučke uprave Crikvenica,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-35/23, na zahtjev obveznice IVANE LAMZE, članice Uprave – direktorice trgovačkog društva VODOVOD GLINA d.o.o., 
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-37/23, na zahtjev obveznice ŽELJKA ILIĆA, direktora trgovačkog društva ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
 11. Davanje očitovanja u predmetu P-23/23, na zahtjev Mladena Krušelja, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u Gradu Zlataru,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-24/23, na zahtjev Silvane Vučković, voditeljice Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova društva Stano-uprava d.o.o.,
 13. Davanje očitovanja u predmetu P-40/23, na zahtjev Marinele Mikolić iz Općine Karojba.

 

                                                                                             PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                   

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: