Početna
 

Najava 182. sjednice Povjerenstva

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 182. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana:

u četvrtak, 11. kolovoza 2022.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

 

Predlažem sljedeći:  

DNEVNI RED

 

 1. Davanje mišljenja u predmetu M-345/22, na zahtjev obveznika VOJISLAVA STOJČIĆA, direktora trgovačkog društva Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o.,
 2. Davanje mišljenja u predmetu M-346/22, na zahtjev obveznika IVICE RUSA, direktora trgovačkog društva Zračna luka Međimurje, Letački centar Pribislavec d.o.o. za usluge u zračnim lukama,
 3. Davanje mišljenja u predmetu M-347/22, na zahtjev obveznice ANJE ADEMI, članice Uprave trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom,
 4. Davanje mišljenja u predmetu M-348/22, na zahtjev obveznice NIVES MORNAR, vršiteljice dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba do 17. srpnja 2022.,
 5. Davanje mišljenja u predmetu M-349/22, na zahtjev obveznika MARIJANA CIPRIJANA, člana Uprave – direktora trgovačkog društva Splitska obala d.o.o. za usluge i razvoj,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-351/22, na zahtjev obveznice ŽELJKE ANTUNOVIĆ, direktorice trgovačkog društva Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-352/22, na zahtjev obveznika ROLANDA ČOPA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-353/22, na zahtjev obveznice NADIJE MENDICE, direktorice trgovačkog društva Stan d.o.o. za upravljanje nekretninama,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-354/22, na zahtjev obveznika DARKA JAKACA, člana Uprave trgovačkog društva Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-355/22, na zahtjev obveznika  DAMIRA ANDREISA, člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vela Luka te člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalne djelatnosti d.o.o. za                                                                            komunalne djelatnosti, Vela Luka,
 11. Davanje očitovanja u predmetu P-303/22, na zahtjev Ane Šubat Perković, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM,
 12. Davanje očitovanja u predmetu P-343/22, na zahtjev Bože Vrkića, odvjetnika iz Zadra,
 13. Davanje očitovanja u predmetu P-346/22, na zahtjev Zorislava Bujana, voditelja samostalne službe u Agenciji za zaštitu osobnih podataka,
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-352/22, na zahtjev Sanje Hatvalić, Grad Donji Miholjac,
 15. Davanje očitovanja u predmetu P-354/22, na zahtjev Liane Teur, poslovne tajnice – voditeljice Ureda direktora trgovačkog društva Regionalna veletržnica Split d.d.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: