Početna
 

Najava 16. sjednice Povjerenstva

 

Temeljem čl. 37. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21), sazivam 16. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak 25. srpnja 2023.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći:  

 

DNEVNI RED

 

  1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-352/19, obveznik ANTE ŽIGMAN, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
  2. u 10.35 sati – Donošenje odluke u predmetu P-36/20, obveznik IVICA KOVAČEVIĆ, općinski načelnik Općine Jakšić, i obveznik MILE BARIŠIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općina Jakšić do 20. svibnja 2021.,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-130/23, na zahtjev obveznika JOSIPA BUDIMIRA, gradonačelnika Grada Kutjeva,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-131/23, na zahtjev obveznika IGORA ŠEGOVIĆA, ravnatelja Županijske bolnice Čakovec,  
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-132/23, na zahtjev obveznika MARIA KUNOVEC-VARGE, direktora trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću,
  6. Izvještavanje o predmetima u kojima je utvrđeno da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 41. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:
  • Pp-389/22 MARICA JANČIĆ, općinska načelnica Općine Marija Gorica.

 

                                                                                            PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                

                                                                                           Aleksandra Jozić-Ileković dipl. iur.

Dokument/i: