Početna
 

Najava 145. sjednice Povjerenstva

Zagreb, 11. listopada 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 145. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 15. listopada 2021.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-91/21, dužnosnik VILI BEROŠ, ministar zdravstva,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-11/21, zastupnici u Hrvatskom saboru,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-110/21, dužnosnik IVAN RADIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Osijeka,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-223/20, dužnosnik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-270/20, dužnosnik DAVID SOPTA , predsjednik Uprave Jadrolinije,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-275/20, dužnosnik STJEPAN BARANAŠIĆ, član Uprave trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o.,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-181/21, dužnosnica VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara do 20. svibnja 2021.g., dužnosnik BRANIMIR MILER, općinski načelnik Općine Sirač do 20. svibnja 2021.g. i dužnosnik DRAGO HODAK, općinski načelnik Općine Đulovac do 3. lipnja 2021.g.,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-103/21, na zahtjev dužnosnika TONČIA GLAVINE, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-120/21, na zahtjev dužnosnika JOSIPA JAKOBOVIĆA, općinskog načelnika Općine Strizivojna,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-122/21, na zahtjev dužnosnika IVANA BUGARINA, gradonačelnika Grada Trilja,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-124/21, na zahtjev dužnosnice PETRE RADIĆ, općinske načelnice Općine Podgora,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-125/21, na zahtjev dužnosnika MARKA MARUŠIĆA, župana Bjelovarsko-bilogorske županije,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-126/21, na zahtjev dužnosnika ZORANA KOVAČEVIĆA, općinskog načelnika Općine Koška,
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-226/21, na zahtjev Roberta Simčića, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo,
 15. Davanje očitovanja u predmetu P-231/21, na zahtjev Nevenke Martinović, tajnice Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.