Početna
 

Najava 118. sjednice Povjerenstva

Zagreb, 10. ožujka 2021.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 118. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 12. ožujka 2021.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-29/20, obveznica ANKA MRAK-TARITAŠ, zastupnica u Hrvatskom saboru,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-246/20, obveznica MARTINA DRVAR, viceguvernerka Hrvatske narodne banke,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-55/20, obveznik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-254/20, obveznik MARIO MADUNIĆ, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-186/20, obveznik ANTE PRANIĆ, gradonačelnik Grada Vrgorca i obveznik MARKO JELIĆ, gradonačelnik Grada Knina,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-299/19, obveznik STANISLAV REBERNIK, općinski načelnik Općine Štrigova i obveznik DAMIR KOVAČIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Štrigova,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-44/20, obveznik MLADEN KEŠER, općinski načelnik Općine Kalnik,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-14/21 na zahtjev obveznika MARIA MARTINČEVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-17/21 na zahtjev obveznice NADIE ŠTIFANIĆ-DOBRILOVIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada Poreča,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-18/21 na zahtjev obveznika ĐURE SESSE, predsjednika Državnog izbornog povjerenstva,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-19/21 na zahtjev obveznika ANTE BEZEKA, zamjenika općinskog načelnika Općine Lumbarda,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-21/21 na zahtjev obveznika ZVONIMIRA NOVOSELA, gradonačelnika Grada Jastrebarsko,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-22/21 na zahtjev obveznice BRANKE BAKŠIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada Gline,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-23/21 na zahtjev obveznice MARIJANE JUNUŠIĆ, općinske načelnice Općine Ernestinovo,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-25/21 na zahtjev obveznika TIHOMIRA ĐURASA, općinskog načelnika Općine Brckovljani,
 16. Davanje očitovanja u predmetu P-54/21 na zahtjev Odvjetničkog društva ANDREIS & PARTNERI d.o.o,
 17. Davanje očitovanja u predmetu P-61/21 na zahtjev Biserke Tarandek, predsjednice OOSDP-a Vratišinec.

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: