Početna
 

118. sjednica Povjerenstva

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 118. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u ponedjeljak, 9. studenoga 2015.g. u 13,00 sati 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I. Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-110/15,na zahtjev dužnosnika JOSIPA ZUBOVIĆA, općinskog načelnika Općine Kolan,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-111/15,na zahtjev dužnosnice JASNE VIŠNJEVIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada Bjelovara.

                                                                                

                                                                                     PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.