Početna
 

Demo obrasca za podnošenje izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Molimo pričekajte da se podaci učitaju do kraja.
Ukoliko se navedena poruka ne ukloni u roku od 2 minute, molimo Vas da pokušate otvoriti obrazac u drugom pregledniku.

Kratke upute za podnošenje izvješća o imovinskom stanju možete pročitati ovdje.

Detaljne upute za popunjavanje obrasca izvješća o imovinskom stanju možete pročitati ovdje.

Legenda:

  • Znakom    označena su polja čije je popunjavanje obavezno
  • Znakom    označena su polja sa privatnim podacima koji neće biti javno prikazani
  • Klikom na znak    otvara se prozor sa detaljim uputama za popunjavanje ubrasca vezanim uz odabranu rubriku
  • U svrhu sprečavanja gubitka unesenih podataka, sadržaj obrasca se automatski sprema svake 3 minute.
  • Zbog mogućih gubitaka unesenih podataka molimo Vas da obrazac ne otvarate u više preglednika ili računala istovremeno.

 

Datum podnošenja: 23.01.2022

Opće informacije izvješća o imovinskom stanju

Opće informacije o dužnosniku

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Podatci o djeci

Podatci o prebivalištu

Podatci o boravištu

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Adresa obnašanja dužnosti

Ostale informacije o dužnosti

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Adresa obnašanja dužnosti

Ostale informacije o dužnosti

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatuPodaci o poslovima koje je dužnosnik obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti

Podatci o prihodima

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavcaPodatci o plaći ostvarenoj na poslovima koje je dužnosnik obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti

Podatci o ostalim prihodima

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na mjesečnoj razini po poslodavcu

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije u korist dužnosnika/br. druga/mljt. djeteta/poslovnog subjekta samostalne djelatnosti

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Podatci o obvezama

Podatci o potraživanjima

Podatci o nekretninama

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Novčana kunska ili devizna štednja

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Napomena

Druga dužnost

Adresa obnašanja dužnosti

Ostale informacije o dužnosti

Drugi posao dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Sjedište pravne osobe

Ostale informacije o poslu

Poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnostPoslovi koje je dužnosnik obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti

Sjedište pravne osobe

Ostale informacije o poslu

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavcaPlaća koju je dužnosnik ostvario na poslovima koje je obavljao nakon prestanka obnašanja dužnosti

Ostali prihod

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na mjesečnoj razini

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Podatci o obvezi

Podatci o potraživanju

Podatci o pokretnini

Podatci o pokretnini

Podatci o štednji

Podatci o nekretnini

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Podatci o članstvu