Početna
 

VIR ZAŠTITA d.o.o. za zaštitarsku djelatnost

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave - Direktor Darko Bašić 25.12.2021.