Početna
 

Općina Matulji

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić 07.06.2021.
Općinski načelnik Vedran Kinkela 07.06.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan
12.06.2017. do 06.06.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Eni Šebalj
12.06.2017. do 06.06.2021.
Općinski načelnik Mario Ćiković
12.06.2017. do 06.06.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Vedran Kinkela
07.04.2016. do 11.06.2017.
Zamjenik općinskog načelnika Eni Šebalj
07.04.2016. do 11.06.2017.
Općinski načelnik Mario Ćiković
07.04.2016. do 11.06.2017.
Općinski načelnik Mario Ćiković
10.06.2013. do 15.01.2016.
Zamjenik općinskog načelnika Eni Šebalj
10.06.2013. do 15.01.2016.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
RI - ING d.o.o. Trgovačko društvo 70457408654 Ulica žratava fašizma 10 Matulji
RI - Računarski inženjering d.o.o. Trgovačko društvo 92086042240 Ulica žrtava fašizma 6 Matulji