Početna
 

KAPELAKOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave - Direktor Zdenko Kržak 01.09.2022.
Član uprave - Direktor Jasna Bet
25.12.2021. do 08.07.2022.