Početna
 

Dječji vrtić Cvrčak

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
97087312796
Adresa: 
Ladislava Ružičke 2
Grad: 
Čakovec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Gradsko vijeće Grada Čakovca, "Službeni glasnik Grada Čakovca" broj 4/16.
Objava i stupanje na snagu: 
16. rujna 2016., stupio na snagu 24. rujna 2016.