Početna
 

KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne poslove

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Zdravko Bobetko 25.12.2021.