Početna
 

Mario Banožić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Ministar Ministarstvo obrane 23.07.2020.
Ministar Ministarstvo državne imovine
19.07.2019. do 22.07.2020.
Predstojnik Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
28.12.2017. do 18.07.2019.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju