Početna
 

Denis Kralj

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Gradonačelnik Grad Vrbovec 21.05.2021.
Gradonačelnik Grad Vrbovec
09.06.2017. do 20.05.2021.

Izvješće o imovinskom stanju