Početna
 

Dino Piljić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Jelenje 08.06.2017.

Izvješće o imovinskom stanju