Početna
 

Ljubica Jembrih

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Lobor 08.06.2017.

Izvješće o imovinskom stanju