Početna
 

Srećko Šlogar

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Desinić 09.06.2017.

Izvješće o imovinskom stanju