Početna
 

Sandi Drandić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale
29.05.2017. do 19.05.2021.

Izvješće o imovinskom stanju