Početna
 

Dječji vrtić JAGLAC

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
14628186076
Adresa: 
K.A.Stepinca 3
Grad: 
Đurđenovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Đurđenovac od 29.11.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Đurđenovac br. 8/13. - na snazi od 10.12.2013.