Početna
 

CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
030005893MBS
Adresa: 
Kralja Tomislava 13
Grad: 
Đakovo
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Đakovo od 10.10.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Đakova br. 8/13. - na snazi od 19.10.2013.