Početna
 

Dječji vrtić Kalimero - Scuola dell'infanzia Calimero

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
23061421660
Adresa: 
Dudova 24a
Grad: 
Brtonigla
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Brtonigla od 02.04.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Općine Brtonigla br. 7/14. - na snazi od 15.4.2014.