Početna
 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
28668912722
Adresa: 
Sv. Ivana 1/A
Grad: 
Pula
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vodnjan-Dignano od 12.07.2011.,
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Vodnjana-Dignano br. 03/11. - na snazi od -20.07.2011.