Početna
 

Gradska knjižnica Labin

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
68585857405
Adresa: 
Rudarska 1a
Grad: 
Labin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Labin od 21.05.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Labina br. 6/12. - na snazi od 5.6.2012.