Početna
 

Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
97072515843
Adresa: 
Matice Hrvatske 13/b
Grad: 
Pakrac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog nteresa za Grad Pakrac od 10.06.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Pakraca br. 2/14. - na snazi od 19.6.2014.