Početna
 

Agencija za vodne putove

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
24329099782
Adresa: 
Parobrodarska 5
Grad: 
Vukovar
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 15.12.2010., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 31.1.2014., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba do posebnog interesa od 15.5.2015. i Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa od 25.9.2015.
Objava i stupanje na snagu: 
"Narodne novine" br. 144/10. - na snazi od 22.12.2010., "Narodne novine", br. 16/14. - na snazi od 24.7.2014., "Narodne novine" br. 55/15. - na snazi od 23.5.2015. i "Narodne novine" br. 105/15. - na snazi od 10.10.2015.