Početna
 

Gavrilović Mala privreda Petrinja  d.o.o.  u likvidaciji

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu države

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Mihael Jurić
01.06.2017. do 04.07.2019.