Početna
 

Gavrilović Mala privreda Petrinja  d.o.o. 

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu države

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Mihael Jurić 01.06.2017.