Početna
 

DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆI KRALJEVICA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
64839659801
Adresa: 
Faranski progon 12
Grad: 
Kraljevica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Kraljevicu od 16.4.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Kraljevice br. 1/16. - na snazi od 9.3.2016.