Početna
 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
46797781162
Adresa: 
Sergijevaca 2
Grad: 
Pula
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Fažana od 19.5.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Istarske županije br. 12/15.- na snazi od 3.6.2014.