Početna
 

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula-Centro Diurno di Riabilitazione Veruda-Pola

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
65555762680
Adresa: 
Budicinova ulica 23
Grad: 
Pula
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Fažana od 19.5.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Istarske županije br. 12/15.- na snazi od 3.6.2014.