Početna
 

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Marija Hrebac
22.03.2012. do 31.12.2020.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
PROFICON d.o.o. Trgovačko društvo 33160363805 Brodarci 10 Karlovac