Početna
 

DJEČJI VRTIĆ SUNCE DVOR

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
30798547831
Adresa: 
Ul.Kralja Tomislava 23/a
Grad: 
Dvor
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dvor od 22.3.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 6/12. - na snazi od 30.3.2012.