Početna
 

Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetinića Hrvatska Kostajnica

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
41036860721
Adresa: 
Vladimira Nazora 17
Grad: 
Hrvatska Kostajnica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Hrvatsku Kostajnicu od 24.4.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 12/14. - na snazi od 6.5.2014.