Početna
 

GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
18452601525
Adresa: 
Smokvik 7
Grad: 
Krk
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj od 6.10.2011. i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj od 14.5.2015.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 32/11. - na snazi od 14.10.2011. i Službene novine br. 16/15. - na snazi od 23.5.2015.