Početna
 

Dječji vrtić Nova Gradiška

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
05865059021
Adresa: 
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Grad: 
Nova Gradiška
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Cernik od 20.6.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
"Službenik glasnik" Općine Cernik br. 6/13. - na snazi od 6.7.2013.