Početna
 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
09187949879
Adresa: 
Petra Svačića 11 D
Grad: 
Garešnica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka Gradskog vijeća o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Garešnicu od 25.03.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Garešnice br. 2/13 - na snazi od 3.4.2013.