Početna
 

Dječji vrtić Četiri rijeke

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
86302366180
Adresa: 
Ulica Turan 20
Grad: 
Karlovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Karlovac od 07.07.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Glasnik Grada Karlovca br. 8/11. - na snazi od 16.7.2011.