Početna
 

Dječji vrtić MALI PRINC

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
76204704724
Adresa: 
Uz Pjacu 17
Grad: 
Bol
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bol od 3.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Bol br. 5/14. - na snazi od 6.6.2014.