Početna
 

Glazbena škola Makarska

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
45540489568
Adresa: 
Ul. Don.M.Pavlinovića 1/II
Grad: 
Makarska
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Makarsku od 27.9.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Glasnik Grada Makarske br. 11/11. - na snazi od 7.10.2011.