Početna
 

Dječji vrtić SMJEŠKO

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
54168186648
Adresa: 
Borisa Krnčevića 56
Grad: 
Vir
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vir od 29.3.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Vir br. 2/13. - na snazi od 6.4.2013.