Početna
 

ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
62434481716
Adresa: 
Obala kralja Petra Krešimira IV 22
Grad: 
Biograd Na Moru
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Biograd na Moru od 9.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Biograda na Moru br. 4/13. - na snazi od 18.4.2013.